Vendor Details
Vendor Devices
Type Vendor ID Vendor Name Device ID Device Name More
USB 2ab6 T+A elektroakustik GmbH & Co KG, Germany 0001 PDP3000HV DAC Vendor Device
USB 2ab6 T+A elektroakustik GmbH & Co KG, Germany 0002 MP1000E, MP2000R, MP2500R, MP3100HV Vendor Device
USB 2ab6 T+A elektroakustik GmbH & Co KG, Germany 0003 TA HD AUDIO V2 Vendor Device