Vendor Details
Vendor Devices
Type Vendor ID Vendor Name Device ID Device Name More
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 6002 MTR7000 Cable Tuning Adapter Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 7030 WU830G 802.11bg Wireless Adapter [Envara WiND512] Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 5101 SurfBoard SB5101 Cable Modem Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 5120 SurfBoard SB5120 Cable Modem (RNDIS) Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 5121 Surfboard 5121 Cable Modem Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 450b CG4501 Communications Gateway Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 450e CG4500E Communications Gateway Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 5100 SurfBoard SB5100 Cable Modem Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 4220 SURFboard SB4220 Cable Modem Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 4500 CG4500 Communications Gateway Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 4100 SurfBoard SB4100 Cable Modem Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 4200 SurfBoard SB4200 Cable Modem Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 4210 SurfBoard 4210 Cable Modem Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 0900 SURFboard Gateway Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 0950 SURFboard SBG950 Gateway Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 1000 SURFboard SBG1000 Gateway Vendor Device
USB 07b2 Motorola BCS, Inc. 0100 SURFboard Voice over IP Cable Modem Vendor Device